Діяльність


ТОВ «УКР-ЕКО-СТАНДАРТ»

пропонує Вам наступні види робіт та послуг:

 

  • Розробка документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для отримання Дозволу на викиди.

  • Проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та оформлення Звіту по інвентаризації.

  • Проведення прямих інструментальних замірів по визначенню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

  • Розробка розділів «Оцінка впливів на навколишнє природне середовище(ОВНС)».

  • Розробка проектів гранично-допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами.

  • Підготовка документів для отримання Дозволу на спеціальне водокористування.

  • Підготовка документів у сфері поводження з відходами.

  • Проведення режимно-налагоджувальних та пуско-налагоджувальних робіт котлів та технологічного обладнання.