Інвентаризація та дослідження викидів


У відповідності до п. 4 Постанови КМУ №302 від 13.03.2002р. для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря суб’єкт господарювання проводить інвентаризацію стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, видів та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисного обладнання.

Згідно п.1.7 Наказу №7 від 10.02.1995р. Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України «Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві», при інвентаризації викидів забруднюючих речовин використовуються матеріали прямих методів вимірів, які основуються на проведенні безпосередніх інструментальних вимірів.

На нашому підприємстві діє атестована вимірювальна лабораторія з контролю за станом навколишнього природного середовища.