Розробка розділів ОВНС


Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проектної документації забезпечує прийняття екологічно грамотного управлінського рішення за допомогою визначення можливих несприятливих дій, оцінки екологічних наслідків, розробки заходів для зменшення й запобігання дій і впливів що спричиняють погіршення якості навколишнього середовища.Для об’єктів, що входять до переліку затверджених Постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 554 «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку», виконання розділу ОВНС є обов’язковим.

Для об’єктів, що входять до переліку затверджених Постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку», виконання розділу ОВНС є обов’язковим.

З метою реалізації зазначених положень Кабінетом Міністрів України прийнято розроблену Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України постанову Уряду від 23 травня 2011 р. № 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури».

Зазначеною постановою передбачено здійснення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури – архітекторів, інженерів-проектувальників, інженерів технічного нагляду та експертів.

У складі нашого підприємства працює спеціаліст, який отримав відповідний кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника, що дозволяє здійснювати розробку розділів ОВНС.