Дозволи на викиди забруднюючих речовин


У відповідності до ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися на підставі виданого суб’єкту господарювання дозволу.

Перелік установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. ТОВ «УКР-ЕКО-СТАНДАРТ» включено у вказаний Перелік від 10.02.2015р. №5/1-7/1284-15.